missie

Senioren wensen steeds langer in hun eigen woning te blijven wonen. Ze willen genieten van een gezellige en confortabele oude dag in hun welbekende omgeving. Daarbij moeten ze kunnen rekenen op vlotte en betrouwbare dienstverlening , elke dag opnieuw.

We care for you biedt de senior een exclusieve contactpersoon aan, die via één enkel voorbehouden telefoonnummer ervoor zorgt dat de gewenste dienst zal worden geleverd door de meest geschikte, zorgvuldig geselecteerde speciaalzaak uit de buurt.We care for you betekent dat de senior kan rekenen op betrouwbare afspraken voor diverse diensten, zowel voor de persoonlijke verzorging als voor het onderhoud van huis en tuin.

hoe gaat dit praktisch in zijn werk?

We care for you maakt op vraag van de senior duidelijke afspraken met de poetsdienst, met de strijk-en wasdienst, zorgt voor de kapper aan huis, voor medicatieleveringen en uitgebreide thuisverzorging, en biedt oplossingen voor onverwachte problemen waarvoor een loodgieter of een elektricien dringend nodig kunnenzijn. Algemene klussen en tuinonderhoud kunnen ook perfect geprogrammeerd worden.

Voor de leveringen aan huis van voeding, drank en andere huishoudproducten worden contacten met de lokale supermarkt gelegd, en voor degelijke maaltijden wordt voor de juiste traiteur aan huis gezorgd.

Tenslotte wordt gedacht aan oplossingen voor de mobiliteit door goede afspraken met veilige taxi bedrijven die over de geschikte voertuigen beschikken op het juiste moment.

Tevens staan wij ervoor garant dat de offerte van de gevraagde dienst en de gefactureerde of betaalde kosten overeenstemmen met de afspraak.

Top