Disclaimer & Privacy

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van We care for you. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Het is echter mogelijk dat een aantal persoonlijke gegevens, voornamelijk contactgegevens, worden gevraagd met het oog op het verstrekken van bijkomende diensten (aanvragen voor informatie, inschrijvingen op de nieuwsrief, enz.). In dit geval zullen de meegedeelde gegevens behandeld worden overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De persoonsgegevens verkregen via deze website mogen worden gebruikt voor onder meer commerciële prospectie en promotie. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoor- beeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen Inhoud website

Alle inhoud op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden.We care for you stelt deze website en de inhoud ervan ter beschikking "as is” en kan niet garanderen dat de informatie of gegevens juist, correct, volledig of geschikt zijn voor een bepaald doel. De informatie over onze producten en diensten kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd . We care for you kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit of in verband met het gebruik van deze website .

Intellectuele eigendom en copyright

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen van deze website maken inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van We care for you. Toestemming tot het gebruik dient schriftelijk te worden aangevraagd bij We care for you.

Links en verwijzigingen

Deze website bevat 'links' naar andere websites. We care for you is op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld voor de inhoud of de privacy- praktijken van die andere websites.

Social Media

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Leest u de privacyverklaring van Facebook en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerven.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die uw computer, tablet of mobiele telefoon opslaat als u een website bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om eventuele persoonlijke instellingen te bewaren, zodat u bij een volgend bezoek dan niet opnieuw uw gegevens in hoeft te voeren. Deze cookies bevatten geen informatie waarmee u als persoon geïdentificeerd kunt worden.De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten weten wanneer er een cookie wordt geplaatst. Cookies kunnen ook verwijderd worden, maar dat kunt alleen u zelf doen aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Top